ARŞİV BELGELERİYLE ERMENİ SORUNU

2014-02-26 12:16:00

Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri Cilt 1 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri Cilt 2 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri Cilt 3 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri Cilt 4 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri Cilt 5 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri Cilt 6 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri Cilt 7 ...Kaynak : turkblogcu.blogcu.com Devamı

Yunanistan'da Arnavutlar

2012-11-25 03:56:00

Yunanistan’da varlığı, kimliği, kültürü ve bu amaçla örgütlenme hak ve özgürlüğü reddedilen [Makedonlar, Ulahlar, Türkler gibi] bir diğer “etnik” azınlık da Arnavutlar’dır. Arnavutlar, üç nesil öncesine kadar Atina ve kuzeyindeki Eğriboz (Evboia) ve hatta 1821 İhtilali’nin merkezi Mora ve Orta Yunanistan’da da yaşamakla (ve İhtilal’e Yunanarnavutlar (Ellinoalbanoi) olarak katkıda bulunmakla) birlikle, bu kesimleri büyük ölçüde biyolojik ve kültürel asimilasyona uğramış, Yunan unsurla neredeyse bütünleşmiş bulunmaktadır. Yunanistan’da çağdaş Epir ve Arnavut “etnik” araştırmacıların başında ilk akla gelen kişi Georgios Nakratzas’tır. Nakratzas, bu araştırmaları nedeniyle tehditler almakta, kendisine “Neo-Yeniçeri” sıfatı yakıştırılmaktadır. Nakratzas’a göre, Yunanistan’ın bağımsız olmasından sonra da Margariti (Margelliç), Paramithia (Paramiti), Filiata (Filat) ve Goumenitsa (Gümenice) halkı Arnavut kökenliydi ve sadece devlet dairelerinde... ...Kaynak : tungjatjeta.blogcu.com Devamı

Coğrafya

2012-11-25 03:56:00

Arnavutluğun bazı kentlere hava yoluyla uzaklıkları şöyledir: Vlora - Brindisi (İtalya): 75 km, İşkodra - Podgorica (Karadağ): 75 km, İşkodra - Dubrovnik (Hirvatistan): 150 km, Tiran - Üsküp (Makedonya) : 160 km, Mitrovica - Belgrad (Sırbistan): 205 km, Tiran - Selanik (Yunanistan): 260 km, Tiran - Saraybosna (Bosna-Hersek): 305 km, Tiran - Belgrad (Sırbistan) : 385 km, Tiran - Napoli (İtalya) : 490 km, Tiran - Atina (Yunanistan): 495 km, Tiran - Zagreb (Hırvatistan): 540 km, Prishtina - Budapeşte (Macaristan): 560 km, Tiran - Roma (İtalya): 570 km, ... ...Kaynak : tungjatjeta.blogcu.com Devamı

Tarihimiz...

2012-11-25 03:55:00

Arnavutlar'ın kökeni meselesi, etnologlar arasında hala bir ihtilaf konusudur. Arnavutluk'un (Albania) asıl sakinlerinin bugünkü yurtlarına nereden geldiklerine ilişkin meseleye çözüm olarak birçok varsayım ortaya atılmıştır. Kafkaslar'da 'Albania' adlı başka bir yerin varlığı, 'Albania' adının nereden kaynaklandığının gizemini sürdürmesi ve öte yandan bu ismin, Arnavut halkının kendisince bilinmemesi ve de Arnavutlar'ın Balkan Yarımadası'na gelişine dair tarihin ve efsanelerin ortaya koyduğu somut bir kaydın olmaması Arnavutlar'ın kökeni meselesini çözümü zor bir hale getirmiştir. Fakat, her ne olursa olsun, bugün genel olarak kabul edilmiştir ki Arnavutlar Güneydoğu Avrupa'daki en eski ırktır. Bütün bulgular şuna işaret etmektedir ki Arnavutlar, birbiriyle akraba İlliryalılar, Makedonyalılar* ve Epirotlar tarafından tarihin çeşitli dönemlerinde temsil edilmiş ilk Ari göçmenlerin soyundan... ...Kaynak : tungjatjeta.blogcu.com Devamı

II. Meşrutiyette Arnavut Muhalefeti

2012-11-25 03:54:00

II. Meşrutiyette Arnavut Muhalefeti Osmanlı yönetimi Arnavut Sorununa tamamıyla bir asayiş sorunu olarak yaklaşmış, Batılı kaynaklar bunu ulusçu hareket olarak değerlendirme eğiliminde olmuş, yine Arnavut kaynaklar da konunun ulusçu yönü üzerinde yoğunlaşmışlardır. Bu kitapta II. Meşrutiyet’in ilk yıllarını kapsayan dönemde İttihat ve Terakki yönetimine karşı gelişen Arnavut muhalefeti ve bu muhalefetin bir parçasını oluşturan Arnavut ulusçu hareketi, içerisinde geliştiği siyasi koşullar ve yönetimle ilişkisi çerçevesinde çözümleniyor.Bu kitabı satın almak için burayı tıklayınız... ...Kaynak : tungjatjeta.blogcu.com Devamı